Bra att veta

Avfall

Vår container för hushållsavfall skall endast hushållsavfall såsom matrester slängas. Glas och tomburkar slängs i uppställda behållare.

Överträdelse beivras!

Övrigt avfall hänvisas till ÅVS Storskogen, Oskarshamn där man kostnadsfritt kan slänga övrigt avfall. Se länk.

Återvinningen i Figeholm är öppen alla dagar om du har skaffat  ”Grönt kort”
se mer här….

Återvinningscontainer i Adriansnäs kommer inte att ställas upp p.g.a missbruk

 


 

fastighetskombi

Tömning av tankar

Sker även i fortsättningen av GDL som är entreprenör åt KSRR.
OBS! Läs om de nya reglerna här

Tömning av tank beställer du på KSRR tel 020 – 40 43 00

Vid akut behov av slamtömning på vardagar efter 16.00 samt helgdagar
Kontakta KSRR entreprenör GDL. Jourtelefon: 0491-76 59 80
(tömning sker inom 8 timmar + mot extra kostnad)

 


 

 

Post

Brevlådorna på området töms Måndag-Fredag kl. 10.00

 

 


 

rodvitkors

Om olyckan är framme

Om du behöver hjälp vid en nödsituation ring alltid

112 för att nå Läkare, Polis eller Sjöräddning.

Övriga behov av hjälp utöver nödsituation ring

114 14 för att nå polisen
1177 för att nå rådgivningen/sjukvårdsupplysning
0200-29 00 90 för att nå sjöräddningen

Ovanstående nummer nås dygnet runt!

DSC_8135Hjärtstartare finns i bastun nere vid badplatsen. Nödnyckeln finns utanför dörren.

 

 


Övrigt

Köp och sälj
Blocket Kalmar Län

Bra länkar
Oskarshamns kommun
Västerviks kommun
Oskarshamnsverket
Barometern
Västervikstidningen
Adriansnäs på Facebook
misterhultsbygden.se
misterhultsbygden på Facebook