Vårens städdag 2014-2

Bilder från städlaget på Skavdö- o Ängöstigen